Afschrift brief aan de Stichting Forum Levenslang inzake de heer Singh