Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Brandweer en crisisbeheersing van 1 februari 2023, over o.a. de blusinstructie en de uitgevoerde onderzoeken in relatie tot de Richtlijn Veilig optreden bij vuurwerk