Afschrift van de beantwoording van vragen gesteld door de Eerste Kamer over het concept voorstel voor het besluit van het Gemengd Comité onder CETA