Appreciatie motie van het lid Ouwehand over onderzoeken of en op welke manier het gebruik van trekkers bij demonstraties landelijk verboden kan worden (Kamerstuk 34682-124)