Reactie op de berichtgeving van EditieNL over wapenhandel

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 28 684Naar een veiliger samenleving Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft mij op 3 februari 2015 om een reactie gevraagd over de berichtgeving van EditieNL dat het gemakkelijk is aan een kalasjnikov te komen en dat de politie blijkens een reactie van de Amsterdamse korpschef te weinig prioriteit geeft aan wapenhandel (Handelingen II 2014/15, nr. 49, Regeling van Werkzaam- heden). U h…