Reactie op het verzoek van het lid Eerdmans, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 maart 2023, over het bericht ‘Particulier onroerend goed in Haarlemmermeer kan worden aangewezen voor huisvesting asielzoekers’