Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 7 december 2022 over de gemaalpomp sluiscomplex IJmuiden