Appreciatie van de moties van het lid Van der Plas c.s. over het vaker opleveren van nieuwbouwwoningen met turfvrije tuinaarde (Kamerstuk 27625-618) en van de leden Van der Plas en Stoffer over groene parkeerplaatsen een prominente rol laten spelen bij de gebiedsinrichting (Kamerstuk 27625-617)