Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 maart 2023, over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor, onder meer, klimaat, stikstof en de aanpak van armoede