Uitvoering motie van de leden Van der Plas en Eppink over de traditie van Paasvuren (Kamerstuk 34682-121)