Afschrift brief aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) inzake de rol van de gemeenteraad bij benoeming, schorsing en ontslag van een waarnemend burgemeester