Reactie op verzoek commissie over de uitspraak van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen inzake de vergoeding van stroomkosten