Reactie op informatieverzoek over de kosten en besparingen van de nareismaatregel