Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Circulaire economie van 20 april 2023, over de aangehouden motie van de leden Bouchallikh en Hagen over consumenten actief informeren over retourbeleid en gevolgen van retourzendingen (Kamerstuk 36254-10) en de motie van het lid Van Esch over bont, dons en wol in kleding uit Nederlandse winkels weren (Kamerstuk 36254-12)