Appreciatie van de motie van de leden Vestering en Wassenberg over ervoor zorgen dat de nieuw gekochte gemaalpomp bij IJmuiden alsnog visvriendelijk wordt gemaakt (Kamerstuk 21501-32-1527)