Reactie op verzoek commissie inzake de reactie van de NPO en de VCR m.b.t. het amendement van het lid Westerveld over kwalitatieve eisen aan het redactiestatuut (Kamerstuk 36200-VIII-127)