Ontwerpregeling tot wijziging van de Landbouwkwaliteitsregeling in verband met het opdragen van taken en bevoegdheden aan Stichting SKAL en enkele andere wijzigingen