Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Chili tot wijziging van de op 26 oktober 1995 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Chili houdende een verdrag inzake de tewerkstelling van gezinsleden van het personeel van diplomatieke zendingen en consulaire posten; ’s-Gravenhage, 7 februari 2023