Protocol bij de Overeenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 17 december 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 952Ter kennisneming voorgelegde Verdragen Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2015 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van de rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u hierbij ter kennis brengen het op 17 december 2014 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij de Overeenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeen- schappen en hun Lid…