Monitoren van de emancipatie van mensen met een beperking en het instellen van een burgerberaad