Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 mei 2023, over het landbouwakkoord