Aanbieding van de derde Publieksrapportage Rijkswegennet van 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2015 Bijgaand ontvangt u de derde Publieksrapportage Rijkswegennet van 20141. Deze rapportage biedt een samenhangend beeld van de belang-rijkste ontwikkelingen op het rijkswegennet over de periode september tot en met december 2014. Naast een viermaandelijkse terugblik wordt in deze derde rapportage over 2014 ook…