Verslag van de Voorjaarsvergadering 2023 van de Wereldbank