Reactie op brief (oud-)student met betrekking tot herziening van de Wet Studiefinanciering 2000