Voorstel voor een onderhandelingsmandaat voor een EU-VS grondstoffenakkoord