Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie; Luxemburg, 14 april 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 952Ter kennisneming voorgelegde Verdragen Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2015 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van de rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u hierbij ter kennis brengen het op 14 april 2014 te Luxemburg tot stand gekomen Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de R…