Reactie op de Quickscan lokale misleidende informatie