Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen Q2 2023