Fiche: Mededeling, besluit en verordening - introductie nieuwe eigen middelen en terbeschikkingstelling