Verslag van de informele JBZ-Raad van 20-21 juli 2023