Twee deelrapporten 'Monitor jeugdcriminaliteit 2023 - Ontwikkelingen in jeugdige strafrechtelijke daders en de afdoeningen tot 2022' en 'Monitor jeugdcriminaliteit 2023 - Jeugdige verdachten van misdrijven; ontwikkelingen tot 2023'