Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO): uitvoering van enkele moties en toezeggingen