Uitvoering COVID-19-vaccinatieronde voor specifieke doelgroepen in het najaar van 2023