Tijdige behandeling voor de komende verkiezingen van drie wetsvoorstellen met een zwaarwegend belang op het gebied van de veiligheid