Uitwerking van de motie van de leden Dassen en Van Weyenberg over opties uitwerken voor het structureel en laagdrempelig maken van gratis schoolmaaltijden (Kamerstuk 36350-29) en de motie van het lid De Hoop over bezien hoe het initiatief van brugfunctionarissen verbreed kan worden (Kamerstuk 36200-VIII-93)