Reactie op verzoek commissie over het “Verzoek van CoMensha, namens SOM, om programma 'Samen tegen mensenhandel' niet controversieel te verklaren”