Stand van zaken Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit en reactie op toezeggingen deelauto