Reactie op verzoek commissie over de visie op de aanvraag van de NOS, RPO en NLPO in het kader van een mogelijk vervolg van het project ‘Versterking lokale journalistiek door samenwerking’ (Kamerstuk 32827-283)