Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 765Kwaliteit van zorg Nr. 124 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2015 Op 12 juni 2014 zond ik uw Kamer een brief over de kwaliteit in de Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen (Kamerstuk 31 765, nr. 90). Kernvraag in deze brief was hoe we er voor kunnen zorgen dat de ouderenzorg kwalitatief toekomstbestendig kan worden gemaakt. Directe aanleiding was het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over kwalit…