Reactie op het verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 3 februari 2015, over het bericht 'Korten op veiligheid is taboe'

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2015 In uw brief van 3 februari jl. vraagt uw Kamer mij wat de betekenis is van de uitspraken van enkele leden van uw Kamer in het bericht «Korten op veiligheid is taboe» (AD, 2 februari 2015) voor wetsvoorstellen met een financiële component die al zijn ingediend, en voor voorgenomen wetsv…