Verbeterde VGB-procedure (Verklaring Geen Bezwaar) voor aspirant-pleegouders

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 839Jeugdzorg Nr. 457 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN VOLKSGE- ZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2015 Per brief van 19 december 20131 hebben wij toegezegd dat Jeugdzorg Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming in 2014 de werkwijze rond de verbeterde screeningsprocedure voor aspirant-pleegouders tegen het licht zouden houden en dat wij uw Kamer over de uitkomsten zouden informeren. Middels deze brief doen we deze toezegging g…