Aanbieding Rapportage inspecties NVWA bij visverwerkende bedrijven

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 26 991Voedselveiligheid Nr. 462 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2015 Tijdens het verlengde Algemeen Overleg over Salmonella in zalm bij Foppen op 18 december 2014 heb ik u toegezegd inzicht te geven in de rapportage van de NVWA over de resultaten van inspecties bij de visbedrijven (Handelingen II 2013/14, nr. 39, item 16). Dit zijn alle bedrijven in de visproductieketen in Nederland vanaf de visafslagen tot en met de visverwerkende…