Informatie over de voortgang werkgroepen en projecten uit de Koninkrijksconferentie 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 IVVaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2015 Mij bereikte het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 21 januari 2015 om de geannoteerde agenda voor de Koninkrijkscon- ferentie 2015 aan de Tweede Kamer te sturen. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om ook mijn toezeggingen gestand te doen de Tweede Kamer te in…