Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over de achterstanden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en voortgang trekkingsrecht pgb

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 25 657Persoonsgebonden Budgetten Nr. 135 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2015 Tijdens het Algemeen Overleg van 12 februari jl. over de invoering van het trekkingsrecht pgb, heb ik toegezegd uw Kamer nader te informeren over de voortgang. Daarbij heb ik aangegeven ook in te zullen gaan op de onderzoeksvragen van de uitvoeringstoets trekkingsrecht. Met voorlig- gende brief Œ waarin ik ook in zal gaan op uw verzoek tijdens de …