Aanbieding rapportage 'Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)'

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 545Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 152 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2015 Bijgevoegd stuur ik u toe de rapportage Uitvoering van de WWB voor jongeren (18Œ27 jaar) van de Inspectie SZW1. Deze rapportage is onderdeel van het toezichtprogramma dat de Inspectie in 2014 is gestart en waarin zij de uitvoering van de WW en de WWB voor jongeren (18Œ27 jaar) belicht. In deze specifieke rapportage heeft de Inspectie SZW de vr…