EU-bijdrage voor Klimaatakkoord Parijs en Green Growth Group verklaring omtrent het MSR

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 793Internationale klimaatafspraken Nr. 115 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2015 Bij de Klimaattop in Lima, in december vorig jaar (Kamerstuk 31 793, nr. 112), is afgesproken dat landen hun Intended Nationally Determined Contribution (INDC), oftewel hun nationaal bepaalde mitigatiebijdrage voor het nieuwe mondiale klimaatakkoord, indien mogelijk in het eerste kwartaal van 2015 zullen indienen bij het VN-Klimaatsecretariaat. De EU …