Aanbieding van het rapport "Sportgeneeskunde en de Zorgverzekeringswet"

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 689Herziening Zorgstelsel Nr. 588 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2015 Het onderwerp «sportgeneeskunde» is de afgelopen tijd regelmatig onderwerp van gesprek geweest in uw Kamer. Eén van de vragen die speelde was of en zo ja, in hoeverre sportgeneeskunde onderdeel uitmaakt van het basispakket. Zorginstituut Nederland («het Zorgin- stituut») heeft hierover op 4 december 2014 het rapport «Sportgenees- kunde en de Zorgverzekerings…