Aanbieding PBL-rapport "De kosten en baten van het Commissievoorstel ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen"

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 22 112Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1942 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2015 Op 7 februari 2014 heeft u een BNC-fiche ontvangen inzake de Neder- landse positie ten aanzien van de herziening van de Richtlijn reductie nationale emissies bepaalde luchtverontreinigende stoffen (NEC-Richtlijn)1. In dit fiche was aangegeven dat de concrete positie ten aanzien van het ambitieniveau v…