Reactie op publicatie over BOA's

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 628Politie Nr. 509 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2015 In het Algemeen Overleg van 11 februari 2015, heeft mevrouw Kooiman (SP) mij een publicatie aangeboden met de titel «Op weg naar een nieuwe gemeentepolitie?», met als onder titel «Onderzoek naar de buitengewoon opsporingsambtenaren versus de inzet van de politie in de wijken»1. Anders dan deze publicatie suggereert, ben ik van mening dat het huidige boa-stelsel in de basis goed functi…