Toerekening aan Nederland van de externe kosten van scheepvaart

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 409Zee- en binnenvaart Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2015 Tijdens het Algemeen Overleg Scheepvaart van 21 januari 2015 heeft het lid De Boer een vraag gesteld over de toerekening aan Nederland van de externe kosten van scheepvaart. Hierbij ontvangt u overeenkomstig mijn toezegging aan uw Kamer tijdens het voornoemde overleg het antwoord op deze vraag. Op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft de Kamer…